Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ

"ІННОВАЦІЙНА ГЕОЕНЕРГЕТИКА"


Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика»  створений у складі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (Засновник) та закладів вищої освіти – Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет», Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет», Дніпровського державного технічного університету (Учасники).

Центр є спільним науково-дослідницьким об’єктом, що формується за підтримки Міністерства освіти і науки України на базі Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» наказом ректора від «08» листопада 2018 р. № 1896-л згідно з Наказом Міністра Міністерства освіти і науки України №444 від 02.05.2018 р. та є структурним підрозділом науково-дослідної частини Засновника.

ЦККНО «Інноваційна геоенергетика» у своїй діяльності керується законом України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки», Статутом НТУ «Дніпровська політехніка», наказами і розпорядженнями керівництва НТУ «Дніпровська політехніка», Положенням про науково-дослідну частину НТУ «Дніпровська політехніка» та Положенням про ЦККНО "Інноваційна геоенергетика".

Роботу ЦККНО спрямовано на використання сучасних інноваційних енергетичних систем та засобів їх діагностики, дослідження ефективності роботи існуючих електроенергетичних систем, енергетичних аудитів об’єктів різного призначення, підвищення якості навчання студентів за рахунок інтеграції наукової, науково-технічної, інноваційної та освітянської діяльності шляхом співробітництва із ЗВО МОН України, науковими установами НАН України, галузевими науковими установами, підприємствами різної форми власності, органами місцевого самоврядування, громадськими установами, зарубіжними науковими установами та комерційними структурами; поєднання потенціалу провідних університетів м. Дніпра і регіону, а також формування нової концепції проведення досліджень, направлених на забезпечення енергетичної безпеки України.

© 2006-2021 Інформація про сайт