Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуЦЕНТР КОЛЕКТИВНОГО КОРИСТУВАННЯ НАУКОВИМ ОБЛАДНАННЯМ

"ІННОВАЦІЙНА ГЕОЕНЕРГЕТИКА"


Центр колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика», засновником якого виступає НТУ «Дніпровська політехніка» , що створений за підтримки Міністерства освіти і науки України згідно з Наказом Міністра Міністерства освіти і науки України №444 від 02.05.2018 р., є унікальним науково-дослідним об’єктом, який за спектром діяльності дозволяє охопити значний перелік тематичних напрямків для вирішення актуальних фундаментальних та прикладних задач у сфері енергетики та енергоефективності у відповідності до Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» шляхом провадження наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. 

Однією з ключових позицій при роботі ЦККНО є здійснення тісного зв’язку наукових досліджень з навчальною і науковою роботою профільних підрозділів (інститутів, факультетів, кафедр) вітчизняних закладів вищої освіти (ЗВО) шляхом залучення науково-педагогічних працівників, аспірантів та студентів до науково-дослідних робіт на базі лабораторій Центру.


Поточна діяльність ЦККНО «Інноваційна геоенергетика» спрямована на співпрацю та партнерство з широким колом потенційних стейкхолдерів. 

Створення комплексу лабораторій відразу було спрямовано на міждисциплінарність можливих досліджень в рамках відповідного Центру за широким спектром актуальних потреб національної економіки та високотехнологічного бізнесу.


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт