Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуНапрямки досліджень Центру


Центр є унікальним, комплексним науково-дослідним інноваційним хабом, у якому є можливість вирішувати широкий спектр важливих наукових фундаментальних та прикладних задач за наступними напрямами:

 • побудова та дослідження енергоефективних структур електрогенеруючих комплексів з децентралізованими джерелами та електромобілями;
 • дослідження показників якості електричної енергії в системах електропостачання;
 • оцінка електромагнітної сумісності споживачів електричної енергії в мережах;
 • визначення параметрів режимів роботи електричних мереж з позицій надійності функціонування та електробезпеки;
 • високоточна діагностика параметрів режимів експлуатації електромеханічних систем високотехнологічних виробництв, електротранспорту та електромобілів;
 • інформаційні та комунікаційні технології проектування та виготовлення 3D-моделей об’єктів;
 • енергоаудит та енергоменеджмент для об’єктів промислового і громадського призначення, сертифікація виробництва;
 • адаптація технології підземної газифікації до якісного складу вуглецевмісної сировини;
 • визначення якісного та кількісного складу отриманої енергетичної та хімічної сировини при газифікації вуглецевмісної сировини виходячи з кон’юнктури споживчого ринку;
 • дослідження можливостей утилізації твердих побутових відходів у газогенераторах;
 • дослідження теплових полів сформованої геореакторної системи на базі газогенератора задля ефективного отримання  геотермальної енергії;
 • проведення наноструктурних та мікроструктурних досліджень мінеральних і органічних речовин та матеріалів, незалежно від їх агрегатного стану (метали і їх сплави, органічні та неорганічні сполуки) з рентгеноструктурним і хімічним аналізом складу;
 • моніторинг сейсмічного впливу від виробничої діяльності гірничорудних підприємств на навколишнє середовище, моніторинг рівня сейсмічних коливань і дії ударних повітряних хвиль при масових вибухах на кар'єрах і шахтах;
 • моніторинг негативного впливу господарської діяльності залізорудних підприємств на навколишнє середовище.


© 2006-2022 Інформація про сайт