Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуЛабораторія технологій термохімічного перетворення

Надає можливість проведення наукових та прикладних досліджень, підвищення якості надання освітніх послуг за напрямом створення і освоєння технологій термохімічного перетворення вуглецевмісних родовищ, промислових та побутових відходів неорганічного та органічного:
  • формування лабораторної установки з термохімічного перетворення вуглецевмісної сировини;
  • проведення досліджень з утилізації муніципальних побутових відходів, в т.ч. медичних;
  • обґрунтування параметрів матеріально-теплового балансу процесу газифікації, що є основою забезпечення хімічних реакцій отримання генераторного газу і фізичних швидкостей протікання реакцій;
  • розробка концепції з освоєння вуглецевмісних родовищ технологіями термохімічного перетворення;
  • впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес для розвитку кадрового потенціалу університету та відповідних наукових шкіл із залученням до виконання науково-дослідних робіт науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та студентів.
Обладнання лабораторії:

Науково-дослідна установка утилізації побутових та медичних відходів


© 2006-2022 Інформація про сайт