Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуНауково-дослідна лабораторія аналітичних досліджень

Є структурним підрозділом, що забезпечує проведення широкого спектру хімічних аналізів речовин для науковців та підприємств різних галузей.

У галузі геоенергетики лабораторія може проводити визначення хімічного складу широкого спектру речовин:

  • рідке та тверде паливо (нафтопродукти, кам’яне вугілля, буре вугілля, торф, інші види твердого палива, включаючи отримані шляхом переробки органічних відходів);
  • відходи теплової електрогенерації (вугільні шлаки, золи);
  • метали і сплави, що можуть використовуватися як сировина для виготовлення енергогенеруючого обладнання, систем живлення, електричних кабелів тощо;
  • полімерні речовини, що можуть використовуватись при виробництві енергообладнання;
  • технічні води, а також води, забруднені відходами енергогенерації;
  • руди кольорових та рідкісних металів, що застосовуються у виробництві акумуляторів та іншого енергетичного обладнання.
  • виконання комплексних досліджень паливо-мастильних матеріалів, що дозволить залучити нових замовників госпдоговірних тематик, а також дасть можливість проводити дослідження технологій отримання нових видів високоякісного палива, зокрема синтетичного;

Лабораторія може надавати широкий спектр послуг науковим установам та підприємствам інших галузей, зокрема із визначення складу металів, руд, шлаків, мінералів, полімерних матеріалів, ступеня забрудненості вод металами тощо.

Перелік існуючого обладнання науково-дослідної лабораторії аналітичних досліджень

Назва наукового обладнання

Рік випуску

1

Хроматограф NeoCHROMClass В

2019

2

Рентгенофлуоресцентний спектрометр-аналізатор типу СЕР-01 ElvaXPlus, ТОВ "ЕЛВАТЕХ"

2018

3

рН-метр рН-150Мi

2018

4

Ваги AS 220.R2 з калібруванням

2018

5

Ваги ТВЕ-1-0,01-а з калібруванням

2018

© 2006-2022 Інформація про сайт