Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуЛабораторія геоінформаційних технологій і сейсморозвідки

Лабораторія здатна забезпечувати:
 • розроблення енерго- та ресурсозберігаючих технологій видобутку і переробки гірничої сировини;
 • вибір раціональних рішень ведення гірських робіт та перспективних меж відпрацювання покладів відкритим способом з урахуванням кон'юнктури світового ринку;
 • дослідження і розробка методів відпрацювання техногенних родовищ;
 • створення методів управління гірським тиском, гірськими ударами, зміщенням гірських порід, стійкості гірничих виробок, бортів кар'єрів і відвалів;
 • проведення комплексу досліджень по геології і гідрогеології, фізиці гірських порід і маркшейдерських робіт на рудниках;
 • розробка методів захисту навколишнього середовища від техногенного тиску гірничих підприємств;
 • удосконалення та оптимізація технологій видобутку, переробки і збагачення корисних копалин;
 • координація наукових і проектних робіт в галузі гірничої справи в Україні;
 • оцінка технічного стану стовбурів шахт і гірничих виробок на кар'єрах;
 • моніторинг сейсмічного впливу від виробничої діяльності гірничорудних підприємств на навколишнє середовище, моніторинг рівня сейсмічних коливань і дії ударних повітряних хвиль при масових вибухах на кар'єрах і шахтах;
 • моніторинг негативного впливу господарської діяльності залізорудних підприємств на навколишнє середовище;
 • геолого-економічна переоцінка родовищ залізних руд.

 

Перелік існуючого обладнання лабораторії геоінформаційних технологій та сейсморозвідки

Назва наукового обладнання

Рік випуску

1

RTK GNSS-приймач Leica GS07 + контролер CS20

2019

2

Реєстратор сейсмічний з вбудованим сейсмоприймачем ZET 048-С-VER.1

2019

3

Віброшумомір ВШВ-003-М2

2019

4

Лазерний далекомір – кутомір Fluke 424D

2019

 

© 2006-2022 Інформація про сайт