Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуПорядок надання послуг

Доступ до наукового обладнання та користування ним у Центрі колективного користування науковим обладнанням «Інноваційна геоенергетика» є відкритим для зовнішніх користувачів, забезпечується відповідно до існуючого Регламенту, згідно з яким:

  • Надання певних послуг ЦККНО передбачено, зокрема, з урахуванням можливостей забезпечення віддалених наукових сервісів, таких як діагностика матеріалів та зразків з використанням обладнання науково-дослідної лабораторії аналітичних досліджень засобами аналітичного комплексу паливно-мастильних матеріалів та рентгенофлуоресцентного  комплексу.

Щодо діагностичного комплексу паливо-мастильних матеріалів є можливість проведення пробного аналізу для замовників, а також накопичення аналітичної інформації в хронологічній послідовності  з метою ретроспективного аналізу та прогнозування залишкового ресурсу капіталоємних механізмів і частин. 

За спектром робіт ЦККНО «Інноваційна геоенергетика» передбачається можливість звернення потенційних замовників за попередньою консультацією з метою найбільш якісного планування НДР, складання технічного завдання, оцінки необхідної глибини проведення досліджень для найбільш якісного вирішення науково-технічної задачі чи проведення вимірювань.

Лабораторія ЦККНО

Завідувач

Контактна інформація

Лабораторія децентралізованих систем електрозабезпечення та діагностики електромобілів (завідувач лабораторії

Олександр БЕШТА, доцент кафедри електроенергетики

beshta.o.o@nmu.one

Лабораторія електромагнітної сумісності та діагностики систем електропостачання

Юрій ПАПАЇКА, завідувач кафедри електроенергетики

Papaika.Yu.A@nmu.one

Лабораторія енергоменеджменту та енергоаудиту об’єктів промислового та громадського призначення

Євгеній КОШЕЛЕНКО, асистент кафедри електроенергетики

Koshelenko.Ye.V@nmu.one

Лабораторія технологій термохімічного перетворення

Павло САЇК, доцент кафедри гірничої інженерії та освіти

Saik.p.b@nmu.one

Лабораторія інновацій і трансферу технологій

Сергій ХУДОЛІЙ, завідувач кафедри електропривода

khudolii.s.s@nmu.one

Науково-дослідна лабораторія аналітичних досліджень

Євген ПЕРКОВ, старший науковий співробітник

perkov@i.ua

Лабораторія геоінформаційних технологій і сейсморозвідки

Олексій ЛОЖНІКОВ, професор кафедри відкритих гірничих робіт

lozhnikov.o.v@nmu.one

Також за сучасними напрямками досліджень, екологічними аспектами, міжнародній співпраці є можливість отримання консультацій від консультантів ЦККНО, які входять до складу відповідного проєкту:

Консультант з питань екології

Артем ПАВЛИЧЕНКО, перший проректор, професор кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища

pavlichenko.a.v@nmu.one

Консультант з питань техніко-економічного обґрунтування та співпраці за міжнародними проєктами

Марина ПАШКЕВИЧ, завідувачка кафедри міжнародних відносин і аудиту, професорка

Pashkevych.M.S@nmu.one

Консультант з питань інформаційних систем і технологій (ICT, IoT, Big Data, SCADA)

Володимир ГНАТУШЕНКО, завідувач кафедри інфрмаційних технологій та комп’ютерної інженерії, професор

Hnatushenko.V.V@nmu.one

Всі штатні працівники ЦККНО працюють на громадських засадах та можуть додатково надавати консультації за спектром діяльності відповідних лабораторій. Комунікація відбувається також через звернення до наукового керівника/заступника ЦККНО та координацію ним відповідних осіб за тематикою запиту до профільного фахівця.


© 2006-2022 Інформація про сайт