Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність ЧасуЛабораторія електромагнітної сумісності та діагностики систем електропостачання


  • електромагнітна сумісність та діагностика систем електрозабезпечення об’єктів;
  • дослідження та реєстрація показників якості електричної енергії в системах електропостачання, у тому числі гібридних, з розробкою науково-технічних рішень щодо забезпечення їх нормативних значень;
  • розробка та тестування параметрів фільтрів для забезпечення нормативних показників якості електричної енергії;
  • тестування пристроїв релейного захисту і автоматики;
  • вимірювання параметрів режимів роботи електричних мереж з позицій надійності функціонування та електробезпеки: системи заземлення, параметри петлі «фаза-нуль», оцінка рівнів струмів короткого замикання та забезпечення селективності спрацьовування захисту.
© 2006-2019 Інформація про сайт